Get Adobe Flash player

Meer oor ons

Ontkieming van ‘n saadjie: Petra Smit se Afrikaanse Droom!

Die Afrikaanse Forum was die geesteskind van Petra Smit. Sy wou graag ‘n tuiste skep waar almal saam kan skryf, saam “kuns”, saam klets en mekaar se lief en leed deel. Haar volgende woorde som dit beeldend op:

”Ons skryf nie net gedigte nie, ons leef daarin.”

Visie: ‘n Plek waar jy jou kaal tone in die vrugbare grond van Afrikaans kan druk. ‘n Toonaangewende platvorm vir kreatiewe skryfwerk, gedryf deur die strewe na kennis en innovasie.

Missie: St. Francis van Assisi het gesê: “ Hy wat met sy hande werk, is ‘n arbeider. Hy wat met sy hande en verstand werk, is ‘n vakman. Hy wat met sy hande, verstand en hart werk, is ‘n kunstenaar.” Dus ‘n gebalansseerde onderrigsforum wat kundigheid op ‘n innoverende wyse implementeer en na transformasie streef. Beginsels: ‘n Eklektiese benadering waar Jan Alleman met die lees homself herken, vir homself lag en ook miskien ‘n bietjie huil.

Doelwitte:
> Die primêre doel is om te inspireer, aan te moedig en die nodige hulp te verleen aan lede om hulle skryfwerk te verbeter.
> Om ‘n atmosfeer van kameraderie te skep waar groei floreer.
> Ons wil talle opwindende maniere om by die skryfervaring betrokke te raak, voorsien.
> Laastens om ‘n omgewing te verskaf wat betekenisvolle verhoudings bevorder tussen mense wat die begeerte deel om beter skrywers te kan word.


Sosiale Netwerk:

sluit aan by ons op Facebook

Die Afrikaanse Forum:

Die forum is 'n stukkie ruimte waar skrywers bymekaar kom en mekaar help groei in hul skryfkuns.

Weens die feit dat ongewensde elemente ook op die Internet rond kuier, moet almal wat wil deelneem aansoek doen om lidmaatskap. Dit verseker dat slegs lede wat ernstig is om konstruktief by te dra tot die Afrikaanse skryfkuns, toegelaat sal word as lede.

Aansoekvorm

Of stuur 'n epos aan Petra Smit 

Reeds 'n lid - klik hier om na die forum te gaan:

Besoek Die Forum